Specjalisty/tki ds. rozliczeń OSD (Operator Systemów Dystrybucyjnych)

Ogłoszenie nieaktualne!
Pracodawca: Work Service
Miejsce pracy: Warszawa
Rodzaj pracy: Sezonowa
Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie

Work Service jest największą w Polsce firmą HR dostarczającą innowacyjne rozwiązania z zakresu zasobów ludzkich – specjalizujemy się w usługach z zakresu doradztwa personalnego, jak i restrukturyzacji w obszarze HR, rekrutacji i outsourcingu pracowniczym.

Obowiązki:

ü  umiejętności analityczne pozwalających na ulepszanie i usprawnianie złożonych procesów operacyjnych związanych ze współpracą z OSD,

ü  specjalizacja  w tworzeniu i optymalizacji narzędzi służących do przetwarzaniu dużych oraz rozproszonych zbiorów danych,

ü  analiza danych rozliczeniowych pochodzących z wielu różnych źródeł, przedstawianie rekomendacji na podstawie przeprowadzonych analiz,

ü  umiejętność kontroli rozliczeń finansowych z OSD wraz z opisem merytorycznym wyników oraz sporządzaniem rekomendacji biznesowych wspierających podejmowanie decyzji,

ü  umiejętność monitorowania poprawności działania aplikacji oraz zgłaszaniu problemów dotyczących ich działania,

ü  zaawanasowana umiejętność korzystania z oprogramowania biurowego Microsoft Office (głownie, Excel, PowerPoint, Access, Word, Outlook),

ü  dodatkowo mile widziana umiejętność programowania w SQL oraz przygotowanie prezentacji w języku angielskim,

ü  umiejętność rozwiązywania prostych i skomplikowanych problemów.

Wymagania:

ü  doświadczenie w branży energetycznej w jednostkach mających kontakt na linii Sprzedawca Energii a OSD,

ü  doświadczenie w pracy z systemami pomiarowymi Sprzedawcy Energii,

ü  doświadczenie w analizowaniu danych pomiarowych dotyczących zużycia energii elektrycznej oraz kontroli ich: poprawności, kompletności pozyskania ,

ü  doświadczenie w analizowaniu danych dotyczących zagregowanych zużyć energii na MDD,

ü  doświadczenie w wyjaśnianiu reklamacji Klientów wewnętrznych i zewnętrznych,

ü  znajomość zagadnień związanych z prawem  energetycznym, głownie w zakresie Generalnych Umów Dystrybucyjnych z Operatorami Sieci Dystrybucyjnej (OSD), IRIESD, IRIESP.

ü zatrudnienie na umowę zlecenie na czas określony z możliwością wydłużenia przy   spełnieniu oczekiwań przez kandydata lub działalność gospodarczą,

ü godziny pracy pon-pt 9:00-17:00,

ü atrakcyjne wynagrodzenie.