Specjalista BH, remont turbin.

Ogłoszenie nieaktualne!
Pracodawca: jobland.pl
Miejsce pracy: Podlaskie
Rodzaj pracy: Tymczasowa, Inna, Sezonowa

Dla naszego klienta, dużej firmy z branży inżynieryjno – technicznej poszukujemy doświadczonych osób na stanowisko Specjalista BH.

Do obowiązków Specjalisty BHP należeć będzie:

 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony
  zbiorowej i indywidualnej,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz zapewnienie przestrzegania przez DBEP przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska i p.poż. – stały nadzór na budowie,
 • podejmowanie i koordynacja działań w celu zapobiegania zagrożeniom, chorobom zawodowym oraz wypadkom w pracy i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • ocena ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami występującymi na stanowiskach pracy – jeśli pojawi się taka potrzeba,
 • przedstawianie kierownikowi kontraktu Doosan Babcock Energy Polska wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w procesach technologicznych,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz opracowywanie właściwej dokumentacji – jeśli pojawi się taka potrzeba,
 • występowanie z wnioskami do kierownika kontraktu o usunięcie stwierdzonych uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i p.poż,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz raportów (m.in. z prowadzonych inspekcji),
 • inne wynikające z bieżącej sytuacji lub wskazań klienta.

Od kandydatów oczekujemy:

 • minimum trzyletniego doświadczenia na stanowisku Specjalista BHP w branży inżynieryjnej,
 • kwalifikacji określonych dla co najmniej Specjalisty BHP z godnie z rozporządzeniem w sprawie służby BHP,
 • dobrej znajomości języka angielskiego,
 • praktycznej znajomości Ms Office, w szczególności Ms Excel,
 • zdolności analitycznego myślenia,
 • odporności na stres i umiejętności funkcjonowania w sytuacjach stresujących.

Oferujemy                     

 • współpracę B2B,
 • atrakcyjne wynagrodzenie – adekwatne do doświadczenia i umiejętności,
 • praca w Gdańsku od maja do początku sierpnia 2018 lub praca w Białymstoku od lipca do początku października 2018.