Realizator oprogramowania serwisu www

Ogłoszenie nieaktualne!
Pracodawca: FIRMBOOK BC Bernard Przybyła
Miejsce pracy: Bełchatów
Rodzaj pracy: Stała, Dodatkowa, Tymczasowa, Inna, Sezonowa

Poszukuję realizatorów oprogramowania w związku z realizacją projektu dofinansowanego przez UE w ramach RPO WŁ. Zapytania ofertowe na stronie: www.firmbook.eu . Zapraszam do składania ofert.