Praca na wakacje i nie tylko

Ogłoszenie nieaktualne!
Pracodawca: HR Consulting Sp. z o.o. Sp. K.
Miejsce pracy: Poznań
Rodzaj pracy: Stała, Dodatkowa, Inna, Sezonowa
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa zlecenie, Inna


Praca na wakacje i nie tylko nr ref. PPP/06/2018

HR Consulting Sp. z o.o. Sp. K. (nr ewidencji 439/1a, 439/2, 439/3)Praca tymczasowa

Oferujemy:

 •  lekkie prace produkcyjne
 •  nie tylko dla osób uczących się
 •  możliwość wyboru lokalizacji pracy
 •  możliwość wyboru godzin pracy
 •  praca stała lub dorywcza
 •  atrakcyjne wynagrodzenie – stawka od 19-25 zł/h
 •  bardzo miła atmosfera
 •  stały kontakt z osobistym konsultantem
 •  składki ZUS
 •  wynagrodzenie zgodnie z umową

Wymagamy:

 • pozytywnego stosunku do pracy
 • mile widziany status osoby uczącej się
 • pomagamy w wyrobieniu ks. Sanepidu

Niniejszym informujemy, że podanie w dokumentach aplikacyjnych innych danych osobowych niż: imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jest w pełni dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Jeżeli jednak dobrowolnie zamierzasz podać te dane, prosimy o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie do HR Consulting Sp. z o.o. Sp. k. z siedziba w Poznaniu przy ul. Rodziewiczówny 7 w odpowiedzi na ofertę pracy, w celu niezbędnym do przeprowadzania przez HR Consulting Sp. z o.o. Sp. k. procesu rekrutacji na stanowiska produkcyjne”

Jeżeli Twoja zgoda obejmuje także przetwarzanie danych dla przyszłych rekrutacji prosimy o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie do HR Consulting Sp. z o.o. Sp. k. z siedziba w Poznaniu przy ul. Rodziewiczówny 7 w odpowiedzi na ofertę pracy, w celu niezbędnym do przeprowadzania przez HR Consulting Sp. z o.o. Sp. k. procesu rekrutacji na stanowiska produkcyjne, a także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez HR Consulting Sp. z o.o. Sp. k.”

Ponadto informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez HR Consulting Sp. z o.o. Sp. k. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji oraz w celu przyszłych rekrutacji prowadzonych przez HR Consulting Sp. z o.o. Sp. k. na podstawie art.221 § 1 Kodeksu pracy i wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art.6 ust.1 lit.a) RODO).

· Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul Rodziewiczówny 7, 60-545 Poznań, Mail: iod@hrconsulting.com.pl

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, choć w zakresie określonym w art.221 § 1 Kodeksu pracy niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Decyzje dotyczące przeprowadzania oraz rozstrzygania procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.